B.U.J.

Vai pieņemat, ja nav nekādas pieredzes programmēšanā?
Mūsu apmācības ir paredzētas iesācējiem, cilvēkiem, kuri vēlas pārkvalificēties. Lielākā daļa no mūsu audzēkņiem ir cilvēki, kuri ir jau pastrādājuši un kuri vēlas mainīt profesiju. Visbiežāk ir tādi audzēkņi, kam nav programmēšanas iemaņu, tāpēc pieņemam visus. Tomēr, mudinām nopietni apdomāt pirms šo apmācību izvēlēšanās. Apgūstot šo programmu vajadzētu patikt matemātikai, loģikai. Šiem priekšmetiem vajadzētu būt labi apgūtiem un nevajadzētu radīt stresu :)
Vai jūsu skola ir tikai Rīgā, vai tā ir arī citās pilsētās?
Šobrīd skola ir izvietota divās vietās Rīgā. Taču „Vilnius Coding School” ir izveidota arī trijās Lietuvas pilsētās.
Vai ir iespējams par apmācībām maksāt pa daļām?
Jā, iespējams maksāt sadalot summu vairākās daļās.
Kas ir sagatavošanās apmācībām?
Tā ir nedēļu gara programma, kas ir paredzēta pastāvīgam darbam mājās, pirms intensīvās programmas apmācībām.

Sagatavošanās kursa materiālu veido teorija un praktiskie uzdevumi, kas palīdz apgūt programmēšanas pamatus.
Cik intensīvi un kad noris lekcijas?
Piedāvājam gan dienas grupas, kas notiek katru darba dienu, 9.00-16.00. Gan vakara grupas, kad mācāmies katru darba dienas vakaru, 18.30-21.30.

Vēl arī pieejamas darba dienu grupas, 16.00-18.00. Šajos kursos apgūstam WEB pamatus.
Ko darīt, ja jākavē lekcija?
Visas lekcijas tiek ierakstītas. Izlaižot kādu no lekcijām, būs iespējams jebkurā laikā to atkārtoti noskatīties. Lekciju ieraksti palīdzēs arī mācoties patstāvīgi.
Vai tiešām piedāvāsiet praksi, pabeidzot kursus?
Katram, kurš beigs apmācības un kurš nebūs kavējis vairāk par trim lekcijām, būs iespēja iepazīties ar 2–3 darba devējiem (uzņēmumiem) vai nodarbinātības aģentūru, ar kuriem pēc tam students varēs turpināt sadarbību un sarunas par darba nosacījumiem u. c.
Vai iespējams mainīt kursu datumu, ja ir jau samaksāts?
Iespējams, ja līdz kursu sākumam ir palikušas ne mazāk kā trīs nedēļas.
Kāda pievienotā vērtība ir jūsu apmācību pabeigšanas sertifikātam un kas tajā būs rakstīts?
Esam Izglītības Kvalitātes Valsts Dienesta akreditēta izglītības iestāde. Sertifikāts – formāls pierādījums, ka piedalījāties mūsu apmācībās. Protams, tas nepalīdzēs jums „atrast darbu”. Darbu atrast palīdz zināšanas, enerģija, entuziasms un vēlme mācīties :) Sertifikātā būs rakstīts, ka esat pabeidzis attiecīgo akadēmisko stundu skaitu konkrētajā kursā.
Kādā līmenī būs manas zināšanas pēc apmācībām?
Šīs apmācības ir iesācēju līmeņa apmācības. Pirmais mērķis – izprast, ar kādu valodu students vēlas strādā tālāk, kādā valodā iedziļināties un pie kāda tipa projektiem strādāt, tāpēc šo apmācību laikā mēs iepazīstinām ar tām valodām, kuras šobrīd tirgū ir vispieprasītākās. Mācām tās atšķirt, saprast, kādu rezultātu iespējams sasniegt ar dažādām valodām un izmēģinām tās praksē. Pēc apmācībām varēsiet lasīt un uzrakstīt vienkāršu, īsu kodu.
Vai ir jābūt savam datoram?
Mēs ticam, ka ērtāk apgūt programmēšanu ir uz sava datora, t. i., uz tā datora, uz kura jūs plānojat strādāt un mācīties programmēt, apmācībām beidzoties. Uzsākot projektu lekcijās, daudz vieglāk to būs turpināt mājās, ja darbam izmantosiet to pašu datoru. Nebūs nepieciešams pārorientēties darbam citā vidē, taču, esot nepieciešamībai, mums ir rezerves datori. Ja jums būs nepieciešams rezerves dators, par to lūdzam informēt iepriekš.