http://rigacoding.lv/wp-content/uploads/2016/03/java.png

.

JAVA KURSS | 2 mēneši| 80 st.| 720 EUR 

 

Līmenis: iesācēju

Programma: Java 

1. nedēļa

Ievads:

  • JAVA vēsture, pielietojums, lietotāj programmu uzstādīšana, kodu struktūra;
  • JAVA datu tipi, operatori, Hello World – pirmā programma ar JAVA;
  • Cikli: For Loops, While Loops, If,  Do…While, Switch.

2. nedēļa

Masīvi:

  • Darbs ar masīviem: teorētiskais ievads masīviem, statiskajiem un dinamiskajiem, masīvu datu attēlojums.

3. nedēļa

Klases un objekti:

  • Klases un objekti: klases konstruktori, JAVA OOP koncepcija;
  • Darbs ar klasēm, metodes un masīvi, abstraktu klases interfeiss.

4. nedēļa

Metodes un to apstrāde:

  • Metodes: pārslodzes metodes (tipu preferences), statiskās metodes un mainīgie.

5. nedēļa

Darbs ar datiem un datu bāzi:

  •  Ievads JAVA Framework’ā

 

6. nedēļa

Darbs ar JAVA Framework’u.

7. nedēļa

GIT versiju kontrole

8. nedēļa

Gala darbs un prezentācija.