3 NEDĒĻAS | 20 STUNDAS | 725 EUR

Kam šīs apmācības ir paredzētas?

Programma paredzēta iesācējiem, kuri vēlās iepazīties ar IT jomu, gūt izpratni par IT projektu vadītāja lomu IT projekta gaitu no tā sākuma līdz projekta realizācijai. Tāpat šīs apmācības ir paredzētas vadītājiem, kuri strādā IT un citos sektoros; IT personāla atlases speciālistiem un citu profesiju pārstāvjiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas IT projektu vadībā.

Ko iemācīsities?

Apmācību kursā iegūsiet pamatzināšanas un izpratni par IT projektu vadību:

 • kā plānot un vadīt projekta komandu,
 • iegūsiet teorētiskas un praktiskas iemaņas par projekta izmaksu un laika plānošanu,
 • komunikācijas vadību starp projektā iesaistītajām pusēm,
 • AGILE metodoloģijas pielietošanu projekta realizācijā un
 • šobrīd aktuālāko IT rīku izmantošana projekta koordinēšanā.

Ko pratīsiet pēc apmācībām?

Vadīt IT projekta realizāciju un tā komandu vadoties pēc Agile metodoloģijas un, pielietojot aktuālākos IT rīkus, plānot un vadīt projektam nepieciešamos laika, budžeta un cilvēkresursus.

Kas notiks pēc apmācībām?

Ja izvēlēsieties uzsākt IT projekta vadītāja karjeru, palīdzēsim atrast prakses vietu kādā no mūsu IT partneruzņēmumiem. Līdz pat 85% no visiem skolas absolventiem un tiem, kuri pie mums vērsušies pēc palīdzības, izdodas uzreiz atrast uzņēmumu. Atlikušajiem tas bieži izdodas pēc apmācību atkārtošanas. Pēc prakses studenti bieži paliek strādāt par jaunākajiem speciālistiem tajā pašā uzņēmumā.

Iespējamās darba pozīcijas pēc apmācībām:

 • IT project manager (IT projektu vadītājs)
 • IT Support (IT atbalsta speciālists)
 • IT Service Desk (IT servisa atbalsta speciālists)
 • Customer Success Manager (klientu speciālists)

PROGRAMMA

Tuvākais kurss

janvāris 19 d.

Intensitāte: 20 astronomiskās st. 
Ilgums: 3 nedēļās – 7 nodarbības 
Laiks: 2 reizes nedēļā, divi darba dienu vakari (otrdiena/ceturtdiena) 18:30- 21:30.
Pilna cena: 725 €
Atlaižu sistēma:  ŠEIT
Elastīgas norēķināšanās iespējasŠEIT

Informācija par attālināto mācīšanos: ŠEIT

Nākošais kurss

februāris 18 d.

Intensitāte: 20 astronomiskās st. 
Ilgums: 3 nedēļās – 7 nodarbības 
Laiks: 2 reizes nedēļā, divi darba dienu vakari (otrdiena/ceturtdiena) 18:30- 21:30.
Pilna cena: 725 €
Atlaižu sistēma:  ŠEIT
Elastīgas norēķināšanās iespējasŠEIT

Informācija par attālināto mācīšanos: ŠEIT

Nākošais kurss

marts 16 d.

Intensitāte: 20 astronomiskās st. 
Ilgums: 3 nedēļās – 7 nodarbības 
Laiks: 2 reizes nedēļā, divi darba dienu vakari (otrdiena/ceturtdiena) 18:30- 21:30.
Pilna cena: 725 €
Atlaižu sistēma:  ŠEIT
Elastīgas norēķināšanās iespējasŠEIT

Informācija par attālināto mācīšanos: ŠEIT

PROGRAMMA: 
 • Ievadlekcija;
 • Projekta komanda un projekta realizācijā iesaistīto pušu loma;
 • Projektu vadībā izmantotie rīki un metodoloģija;
  
 • Organizācijas iekšējo procesu kvalitātes uzlabošana;
  
 • Projekta dzīves cikls; Projekta uzsākšana;
 • Plānošana: laika plānošana;
  
 • Plānošana: budžeta plānošana, identificēt projekta riskus; 
  
 • Projekta izpildes posms; 
 • Projekta noslēgšana, noslēguma prakstiskais darbs. 
REĢISTRĒTIES ATTĀLINĀTI

KĀPĒC IR VĒRTS MĀCĪTIES MŪSU SKOLĀ?

 • JAUNUMS! Iespēja mācīties attālināti

  Mācies no jebkuras pilsētas, tiešsaistē
 • Mentoru princips

  Pēc mācībām absolventiem palīdzam atrast darba vai prakses vietu, sagatavot CV, sagatavoties intervijai ar darba devēju, piedāvājam bezmaksas tikšanās ar IT atlases speciālistiem
 • Kursa atkārtošana

  Iespēja gada laikā BEZ MAKSAS atgriezties un nokārtot kursu
 • Lekciju ieraksti

  Varēsiet iegūt lekciju ierakstus, ja nokavēsiet lekciju vai vēlēsieties to atkārtot
 • Sertifikāts

  “Pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Rīgas Programmēšanas skola””
 • Kopdarba telpa mācībām

  Iespēja skolas telpas izmantot mācībām ārpus nodarbību laika
 • Uzkodas un kafija

  Mācību laikā piedāvāsim kafiju un uzkodas
 • Skolas pasākumi

  Mācību laikā organizējamas papildu lekciju ar IT tirgus ekspertiem un personāla atlases speciālistiem
 • ALUMNI kopiena

  Spēcīga ALUMNI kopiena pēc mācību beigšanas — darba piedāvājumi, sarīkojumi, domubiedri un noderīga informācija tikai skolas absolventiem

KARJERAS CENTRS

Mācām ne vien IT tirgū populārākās programmēšanas valodas, bet arī palīdzam nostiprināties IT jomā. Tāpēc Karjeras Centra misija ir 100% veiksmīgi nodarbinātu vai praksi atradušu studentu! Ar mūsu palīdzību izveidosiet savu veiksmes stāstu. Visiem motivētākajiem un labas pamatzināšanas ieguvušajiem studentiem palīdzam atrast praksi kādā no mūsu IT partneruzņēmumiem.

APMĀCĪBU CENA 650 €,
NORĒĶINĀTIES IESPĒJAMS

Visu summu vai pa daļām

Pirms apmācībām varat uzreiz samaksāt visu summu vai to sadalīt pa daļām – rezervācijas maksu veicot pie reģistrācijas un pārējo daļu līdz aktuālā kursa beigām

Skaidrā naudā birojā

Republikas laukums 3-16,
LV-1010, Rīga

Ar pārskaitījumu

SIA „Riga Coding School”
Uzņēmuma reģ. Nr. LV40203075442, konts: LV89HABA0551043618733

Iespēja saņemt aizdevumu kursiem

Samaksa par kursiem sākot no 60 EUR/mēn.

Varat apmaksāt kursus, izmantojot partneru piedāvājumus: Swedbank vai Citadele

ATLAIŽU SISTĒMA

-10 %

JA UZREIZ SAMAKSĀJAT PILNU SUMMU

Piemērojama, ja samaksājat pilnu summu reģistrācijas laikā

-15 %

ALUMNI

Piemērojama visiem skolas absolventiem visām apmācībām, izņemot nedēļas nogales semināriem (workhops)

-10 %

JA MŪS REKOMENDĒJAT DRAUGAM

Piemērojama, ja mācīties ierodaties divatā

* atlaides nesummējas

REĢISTRĀCIJA UZ APMĀCĪBĀM

B.U.J.

Kādu mācību daļu veido prakse un teorija?

Mācībās orientējamies uz praktisku uzdevumu veikšanu. Nodarbību sākumā teorētiski iepazīstinām ar nodarbības tēmām, svarīgākajiem akcentiem, bet atlikušo laiku veltam praktisku uzdevumu risināšanai.

Kādas iespējas piedāvā prakse pēc apmācībām?

Katram mācības veiksmīgi beigušajam, kurš saņēmis labu lektoru novērtējumu un nav palaidis garām vairāk par trim nodarbībām, organizēsim 3–5 prakses/darba intervijas mūsu partneruzņēmumos. Tāpat palīdzēsim uzrakstīt labu CV, sagatavoties darba/prakses intervijai.

Reģistrācija
Kontakti