Datu pratība un Microsoft Power BI

Uzņēmumu rīcībā esošo datu apjoms strauji palielinās. Laika periodā no 2010.gada līdz 2020.gadam kopējais datu apjoms būs pieaudzis aptuveni 50 reizes. Saskaņā ar turpmākām prognozēm datu apjoms turpinās augt eksponenciālā ātrumā – dubultojoties katru divu gadu laikā.

Kas ir datu pratība un kāpēc tā ir svarīga?

Arvien vairāk uzņēmumu apzinās viņu rīcībā esošo datu potenciālu un kā prioritāti izvirza – biznesam nozīmīgu ieskatu (insights) iegūšanu no to rīcībā esošiem datiem un uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu. Dati un spēja tos analizēt un interpretēt kļūst par vienu no svarīgām uzņēmuma konkurences priekšrocībām.

Līdz ar to datu pratība (data literacy) – spēja datus apstrādāt, attīrīt, vizualizēt un interpretēt, veidot datu stāstījumus un pieņemt uz datiem balstītus lēmumus – strauji kļūst par vienu no pamata prasmēm, kas nepieciešama visu jomu profesionāļiem. Gartner prognozē, ka 2020.gadā 80% no visiem uzņēmumiem, apzinot šo prasmju nozīmību un nepietiekamību, meklēs iespējas attīstīt datu prasmes saviem darbiniekiem.

Kāpēc Microsoft Power BI?

Microsoft Power BI ir demokrātisks datu analīzes un vizualizācijas rīks, kas sniedz ērtas un plašas iespējas datus apkopot, attīrīt, analizēt un vizualizēt. Šodien praktiski nevienam nav jāskaidro, kas ir Excel. To lielākā vai mazākā mērā izmanto praktiski ikviens. Varam prognozēt, ka tuvāko trīs līdz piecu gadu laikā līdzīgu popularitāti iegūs arī Power BI, ņemot vērā tā pieejamību, lietošanas ērtumu un plašās pielietošanas iespējas.

2019.gadā Gartner atzina Microsoft Power BI par vadošo datu analīzes un biznesa inteliģences platformu kā galvenās stiprās puses akcentējot – ērtu produkta pielietojumu dažādiem sarežģītiem analītikas scenārijiem, zemās produkta izmaksas un nākotnes produkta vīziju.

Jau šobrīd Power BI ir plaša funkcionalitāte un tas ir līderis starp saviem konkurentiem, taču Microsoft turpina aktīvi investē un strauji attīstīt šo produktu ar mērķi paplašināt funkcionalitāti un uzlabot lietošanas ērtumu. Kā piemēram, jau tuvākajā laikā Power BI būs iespējams izmantot arī dažādiem standartizētiem mašīnmācīšanās (machine learning) scenārijiem.

KAS NOTIEK MŪSU SKOLĀ?

Reģistrācija
Kontakti