ATVĒRTĀS DURVJU DIENAS „CODE & COFFEE”

Tuvojošies pasākumi

WORKSHOPS — PRAKTISKIE SEMINĀRI

TUVOJOŠIE workshops — praktiskie semināri

NOTIKUŠIE PASĀKUMI UN WORKSHOPS — SEMINĀRI

KAS NOTIEK MŪSU SKOLĀ?

Reģistrācija
Kontakti