28 jautājumi par SQL, ko Tev varētu jautāt darba intervijas laikā

Ja Tu mācies programmēšanu un plāno specializēties darbam ar SQL (Structured Query Language), Tev noteikti būs noderīgi zināt, kādus jautājumus var sagaidīt darba intervijas laikā.  Pat ja jūties patiešām prasmīgs šajā valodā, vienmēr ir vērtīgi atkārtot dažas svarīgas lietas. Šajā rakstā mēs dalīsimies ar 28 jautājumiem, kurus, visticamāk, Tu saņemsi SQL darba intervijas laikā, kā arī sniegsim uz tiem atbildes.

 

1. Kāda ir atšķirība starp SQL un MySQL?

SQL ir strukturēta vaicājuma valoda un MySQL ir datu bāzes pārvaldības sistēma (DBMS).

 

2. Ko nozīmē DBMS?

DBMS (Data Base Management System) ir datu pārvaldības sistēma. Tā ir programmatūra, kas mijiedarbojas ar lietotāju, lietojumprogrammām un pašu datu bāzi, lai analizētu un glabātu datus.

 

3. Ko nozīmē JOIN komanda SQL?

Šo komandu izmanto, lai apvienotu rindas no divām vai vairākām tabulām, ja tajās ir kolonnas dublikāts.

 

4. Ko nozīmē “Primary key”?

“Primary key” ir kolonna (vai kolonnas), kas norāda, no kuras rindas tā ir ņemta. Šajās kolonnās nav atļautas “Null” vērtības.

 

5. Ko nozīmē “Data Integrity”?

“Data Integrity” attiecas uz datu bāzē saglabāto datu precizitāti un konsekvenci.

 

6. Kā izskatās SQL vaicājums, kas norāda šodienas datumu?

SQL ir iebūvēta GetDate () funkcija, kas ļauj parādīt šodienas datumu.

 

7. Kādas ir vaicājumu optimizācijas priekšrocības?

 • Ātrāks rezultāts
 • Lielāks pieprasījumu skaits, ko var apstrādāt īsākā laika periodā
 • Mazāka laika un vietas izvade.

 

8. Kas ir “Entities” un “Relationships”? 

“Entities” var būt persona, vieta vai objekts, par kuru dati tiek glabāti datu bāzē.

“Relationships” – tās ir saiknes starp “Entities”.

 

 

 

9. Kas ir “Index”?

“Index” ir paātrinājuma metode, kas ļauj ātrāk ievietot datus tabulā. Tā izveido ierakstu katrai vērtībai, kas ļauj ātrāk piekļūt datiem.

 

10. Kas ir Normalization?

Normalizaion ir datu organizēšanas process, kas palīdz izvairīties no datu dublēšanās un atkārtošanās.

 

11. Kāda ir atšķirība starp DROP un TRUNCATE komandām?

DROP izdzēš tabulu un to vairs nevarēs atjaunot un TRUNCATE izdzēš visas tabulas rindas.

 

12. Kādi operatori ir pieejami SQL?

Ir trīs galvenie operatoru veidi (var būt vairāk):

 1. Aritmētiskie
 2. Loģiskie
 3. Salīdzinošie

 

13. Vai “Null” vērtība ir vienāda ar nulles vērtību un tukšu šūnu?

Nē, tas nav viens un tas pats. “Null” ir tāda vērtība, kas nav pieejama vai nav zināma. Nulle ir skaitlis, un tukša šūna ir zīme.

 

14. Kas ir SQL apakšvaicājums?

Apakšvaicājums ir vaicājums, kas atrodas citā vaicājumā, lai iegūtu datus vai informāciju no datu bāzes.

 

15. Kādi ir iespējamie apakšvaicājumu tipi?

Ir divi apakšvaicājumu tipi: korelējoši un nekorelējoši.

 

16. Ierakstiet SQL vaicājumu, kas parāda visus darbiniekus, kuru vārdi sākas ar burtu A.

1 SELECT * FROM Table_name, WHERE EmpName like ‘A%’

 

17. Kam ir nepieciešami grupēšanas līdzekļi?

Grupēšanas līdzekļi ļauj strādāt ar rindu grupām un parādīt vienu rezultātu visai grupai. Biežāk izmantotās grupas funkcijas: AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM, VARIANCE.

 

18. Kāda ir atšķirība starp komandām BETWEEN un IN?

BETWEEN komanda tiek izmantota, lai attēlotu virknes, kuru pamatā ir dažādu vērtību diapazons, un IN tiek izmantots, lai pārbaudītu vērtības konkrētās vērtību kopās.

 

19. Priekš kam tiek izmantotas SQL funkcijas?

 1. Veikt aprēķinus ar datiem 
 2. Veikt datu korekcijas
 3. Manipulēt ar rezultātiem
 4. Formatēt datumus un skaitļus
 5. Konvertēt dažādus datu veidus 

 

20. Ko dara MERGE?

MERGE ļauj atjaunot vai ievietot datus tabulā, atkarībā no nepieciešamības – UPDATE, ja rinda jau pastāv vai INSERT, ja rinda vēl nepastāv.

 

21. Ko nozīmē ALIAS komanda?

Šis ir nosaukums, ko var izmantot, lai nosauktu jebkuru tabulu vai kolonnu.

 

22. Kā tabulā var atlasīt unikālus datus?

Unikālus datus varat atlasīt, izmantojot atslēgvārdu DISTINCT.

 

23. Kā var iegūt pirmos 5 simbolus no virknes?

To var izdarīt dažādos veidos. Piemēram:

Select SUBSTRING (StudentName, 1.5) as studentname from student

 

24. Kāda ir atšķirība starp SQL un PL/SQL?

SQL ir vaicājuma valoda, kas ļauj apstrādāt vienu vaicājumu vai izpildīt vienu komandu, piemēram, “insert”, “update”, “delete”. 

PL/SQL ļauj rakstīt visu programmu (cilpas, mainīgos utt.), lai veiktu daudzas darbības, piemēram, “selects”, “inserts”, “updates”, “deletes”.

 

25. Kas ir “View”?

“View” ir virtuāla tabula, ko veido tabulas datu kopas. Tā kā šādā tabulā neglabā datus, tā aizņem mazāk vietas.

 

26. Kādam nolūkam izmanto “View”?

 1. Ierobežot piekļuvi datiem
 2. Vienkāršot sarežģītus vaicājumus
 3. Nodrošināt neatkarīgus datus 
 4. Attēlot tos pašus datus citādā veidā 

 

27. Kādi ir Vietējie (Local) un Globālie (Global) mainīgie?

Vietējie mainīgie: 

Šos mainīgos var izmantot vai tie pastāv tikai konkrētajā funkcijā, un tos nevar izmantot citās funkcijās.

Globālie mainīgie:

Šiem mainīgajiem var piekļūt visas programmas ietvaros un tos nevar izveidot jebkurā laikā izsaucot funkciju.

 

28. Kas ir “Datawarehouse”?

“Datawarehouse”  ir centrālā datu noliktava, kurā glabājas dati, kas savākti no dažādiem informācijas avotiem. Šie dati ir apvienoti, modificēti un sagatavoti meklēšanai un apstrādei.

Ceram, ka šie jautājumi un atbildes palīdzēs labāk sagatavoties SQL darba intervijai. 

Lai veicas!

Registracija
Kontaktai